Thứ sáu, 10/7/2015, 00:15 (GMT+7)

10 lỗi khiến hàng lông mày của bạn trông xấu xí

Nhiều người vẫn còn mắc những lỗi trang điểm cơ bản như dùng sai màu lông mày, kẻ lông mày quá dài hoặc quá đậm.

10 lỗi khiến hàng lông mày của bạn trông xấu xí  
 
 
10 lỗi khiến hàng lông mày của bạn trông xấu xí  
 
 
10 lỗi khiến hàng lông mày của bạn trông xấu xí  
 
 
10 lỗi khiến hàng lông mày của bạn trông xấu xí  
 
 
10 lỗi khiến hàng lông mày của bạn trông xấu xí  
 
 
10 lỗi khiến hàng lông mày của bạn trông xấu xí  
 
 
10 lỗi khiến hàng lông mày của bạn trông xấu xí  
 
 
10 lỗi khiến hàng lông mày của bạn trông xấu xí  
 
 
10 lỗi khiến hàng lông mày của bạn trông xấu xí  
 
 
10 lỗi khiến hàng lông mày của bạn trông xấu xí  
 
 

M.H

Ý kiến bạn đọc ()