Thứ hai, 10/10/2016, 09:55 (GMT+7)

13 lỗi trang điểm mắt thường gặp khiến nàng mất điểm

Kẻ viền mắt với đầu chì tù hay dùng tay kéo da mắt khi kẻ là những lỗi sai ai cũng từng gặp phải.

13 lỗi trang điểm mắt thường gặp khiến nàng mất điểm  
 
 
13 lỗi trang điểm mắt thường gặp khiến nàng mất điểm  
 
 
13 lỗi trang điểm mắt thường gặp khiến nàng mất điểm  
 
 
13 lỗi trang điểm mắt thường gặp khiến nàng mất điểm  
 
 
13 lỗi trang điểm mắt thường gặp khiến nàng mất điểm  
 
 
13 lỗi trang điểm mắt thường gặp khiến nàng mất điểm  
 
 
13 lỗi trang điểm mắt thường gặp khiến nàng mất điểm  
 
 
13 lỗi trang điểm mắt thường gặp khiến nàng mất điểm  
 
 
13 lỗi trang điểm mắt thường gặp khiến nàng mất điểm  
 
 
13 lỗi trang điểm mắt thường gặp khiến nàng mất điểm  
 
 
13 lỗi trang điểm mắt thường gặp khiến nàng mất điểm  
 
 
13 lỗi trang điểm mắt thường gặp khiến nàng mất điểm  
 
 
13 lỗi trang điểm mắt thường gặp khiến nàng mất điểm  
 
 

Vienne (theo Cosmopolitan)

Ý kiến bạn đọc ()