Tag:

phong tục cưới hỏi Việt Nam

  • Chuẩn bị cho lễ lại mặt

    Ngoài sự tôn trọng và đạo hiếu, lễ lại mặt còn thể hiện tình cảm gắn bó trong gia đình, bởi vậy uyên ương cần...