Tag:

phở tử tế

  • Phở tử tế phố Hàng Đường

    Gánh phở ấy chỉ mở hằng ngày từ giờ Sửu đến giờ Dần, đậm đà miếng sốt vang, nồng nàn sự quan tâm giữa cô...