Tag:

phản ứng tức thì

  • Phản ứng tức thì

    Có người khuyên giám đốc muốn nâng tinh thần làm việc của nhân viên, nên treo khẩu hiệu: “Việc hôm nay chớ để ngày mai”.