Tag:

phân biệt vịt

  • Phân biệt vịt

    Lần đầu tiên từ thành phố về thăm quê, một anh sinh viên trẻ nọ hỏi chơi chú mình nhân dịp ra đồng thăm ruộng.