Tag:

phải có phong bì

  • Phải có phong bì

    Cô giáo bảo một học sinh: "Em về chép phạt 100 lần bài này và xin chữ ký của bố mẹ".