Tag:

ông ăn chả

  • Tôi sợ rơi 'bẫy' ngoại tình

    Bản thân tôi không chấp nhận kiểu 'ông ăn chả, bà ăn nem' nhưng trước người đàn ông nồng nàn ấy, tôi sợ sẽ bước...