Tag:

nộp phạt trọn gói

  • Nộp phạt trọn gói

    Giám thị cảnh cáo một sinh viên nội trú: "John, tối qua trông thấy cậu tới khu sinh viên nữ lúc 12 giờ, cậu bị...