Tag:

Nỗi niềm tháng ba

  • Nỗi niềm tháng ba

    Đêm, tiếng mưa vẫn tí tách, đều đặn buông rơi. Mùi của nỗi nhớ cứ lẩn khuất đâu đây thật nhẹ, thật khẽ.