Tag:

niệm khúc cuối cho anh

  • Niệm khúc cuối cho anh

    Vậy là đã hai năm bốn tháng rồi, tôi gom góp những gì mình có và tự an ủi mình trong đau đớn về một...