Tag:

nhuộm tóc để nấu ngon

  • Nhuộm tóc để nấu ngon

    Đôi vợ chồng trẻ đang ngắc ngứ ăn bữa tối, chợt chồng nảy ra ý tưởng: 'Sao em không nhuộm tóc màu vàng đi nhỉ'.