Tag:

nhớ mong.

  • Viết gửi Cu Trố!

    Mình xa nhau hơn 1 năm rồi phải không Cu Trố? Em còn nhớ lắm, dường như mới chỉ xảy ra đêm qua thôi! Không...