Tag:

nhất định có mặt

  • Nhất định có mặt

    Một bệnh nhân nằm trên giường bệnh, ông bác sĩ bước vào: "Vợ chưa cưới của ông có gửi thư đến này!".