Tag:

Nguyễn Đức Sơn

  • Nói lời xin lỗi không hề khó

    Một số người suốt cuộc đời chưa bao giờ tự nhận lỗi và nói: "Tôi xin lỗi". Tất nhiên, sự hối lỗi không phải khi...