Tag:

người tình Bắc Hải

  • Người tình Bắc Hải

    Mỗi năm vào ngày sinh nhật cô, anh đều gửi một tin nhắn chúc mừng nhưng câu trả lời chỉ có một: 'Anh là ai?'.