Tag:

Người thầy đầu tiên

  • Người thầy đầu tiên

    Người thầy đầu tiên, dạy tôi biết yêu thương, tin yêu, nỗ lực hết mình và giàu lòng vị tha trong cuộc sống, chính là...