Tag:

người cha bị bệnh

  • Người dệt ước mơ

    Cậu bé Matthew tin rằng lời cậu hứa với mẹ sẽ được cha cậu - người luôn hiện hữu đâu đó trên cao kia nghe...