Tag:

người bố tuyệt vời

  • Người bố tuyệt vời

    Bố của con, nếu được sinh ra một lần nữa, con vẫn muốn được làm con gái của bố.