Tag:

ngu thì đừng hỏi

  • Ngu thì đừng hỏi

    Một anh chàng kỹ sư tin học đi cài máy tính đến công đoạn phải đăng nhập vào máy bèn hỏi khách: "Mật khẩu máy...