Tag:

Ngang như cua

  • Ngang như cua

    Người đàn ông hỏi một cậu bé: "Cháu tên gì?"