Tag:

Nếu một ngày em nói chia tay

  • Song song anh và em

    Anh ơi xin đừng buồn khi tình cách trở. Sẽ có người nhặt hết mảnh vỡ trong tim anh