Tag:

Namtso lake

  • Mênh mông hồ thiêng Tây Tạng

    Hồ Yamdrok-tso và Nam-tso là hai trong số những hồ thiêng tuyệt đẹp ở Tây Tạng mà bạn không thể bỏ qua khi tới thăm...