Tag:

Myeodong

  • Ba ngày ở Seoul

    Thủ đô của Hàn Quốc rộng lớn có nhiều chỗ vui chơi. Nếu chỉ có 3 ngày, bạn cần một lịch trình hợp lý để...