Tag:

Mỹ Tâm in showcase 2015

  • Mỹ Tâm in showcase 2015

    Nhà văn hoá thanh niên TP HCM không còn một chỗ trống, khắp nơi đông nghẹt khán giả đến xem Mỹ Tâm biểu diễn.