Tag:

MX 880

  • Tai nghe nhạc đa dạng

    Bốn tai nghe MX 880, MX 580, PX 90 và HD 238 của Sennheiser có thể thích ứng nhiều loại nhạc như pop, rock, classic,...