Tag:

muỗi nhớ lời

  • Muỗi nhớ lời

    Hai vợ chồng nhà nọ ngồi dưới đèn đọc sách. Một con muỗi cứ vo ve xung quanh ông chồng.