Tag:

mùi cờ vua

  • Mùi cờ vua

    Thấy chồng vừa về, vợ liền hỏi: "Anh đi đâu về?".