Tag:

mực khô xào mắm me chua

  • Mực khô xào mắm me chua

    Mực khô thơm, ăn hơi dai dai được ngào bên ngoài một lớp mắm me hơi chua chua, cay cay và hơi mặn của nước...