Tag:

Mùa thu Paris

  • Thư tình từ Paris

    Mùa lại về trên những nẻo yêu thương...
    Paris đang vào thu anh ạ! Sáng nay khi mở tung cánh cửa sổ phòng, nhìn nắng...