Tag:

Miss Ngôi Sao, Miss Ngôi Sao 2013, Lê Minh Thy Thơ