Tag:

Miss Ngôi Sao 2013, Sái Thị Hương Ly, Miss OneTV