Tag:

mini keyboard

  • Bàn phím siêu di động iTablet

    iTablet là một bàn phím Bluetooth mini với touchpad được bố trí ở mặt sau cho phép điều khiển tất cả thiết bị điện thoại...