Tag:

mẹ vợ cao tay

  • Mẹ vợ cao tay

    Một anh nọ làm thợ lặn đến thăm bố mẹ vợ. Lúc về, anh gọi vợ ra tâm sự: "Anh nghĩ là mẹ không thích...

  • Mẹ vợ cao tay

    Một anh nọ làm thợ lặn đến thăm bố mẹ vợ. Lúc về, anh gọi vợ ra tâm sự.