Tag:

Mất đồ vì nghe lời bác sỹ

  • Mất đồ vì nghe lời bác sỹ

    Bác sỹ hỏi bệnh nhân: "Ông đã làm theo lời khuyên của tôi, khi đi ngủ mở cửa sổ chứ? Và đã mất triệu chứng...