Tag:

mánh bác sĩ

  • Mánh bác sĩ

    Bác sĩ chuyên chữa về gân xương nói với người chủ cho thuê mặt bằng mở phòng mạch: "Tôi đồng ý thuê với giá đó...