Tag:

mãi chờ em

  • Mãi chờ em

    Không một lời hẹn, ko một cuộc gọi nào, không phải hẹn giờ và không cần nhờ tới bất kỳ một phương tiện kỹ thuật...