Tag:

lý do đổi thuốc

  • Lý do đổi thuốc

    Một bà mẹ đến gặp bác sĩ: "Xin bác sĩ đổi cho con tôi loại thuốc khác".