Tag:

lý do bị quỵt nợ

  • Lý do bị quỵt nợ

    Nha sĩ hỏi đồng nghiệp: "Thế nào, ông đã đòi được tiền công làm bộ răng giả cho thằng cha hôm nọ chưa?".