Tag:

lời khuyên của chồng

  • Lời khuyên của chồng

    Hai vợ chồng nhà nọ vừa rời một bữa tiệc và người vợ quyết định cầm lái, chở chồng về nhà.