Tag:

lời khuyên bác sĩ

  • Lời khuyên bác sĩ

    Bệnh nhân than: "Bác sĩ, mỗi ngày tôi thức giấc khi gà vừa gáy, tôi làm việc quần quật như sói, tôi ăn khỏe như...