Tag:

lời hứa chóng phai

  • Đợi!

    Phố mùa này đôi lúc oi bức, nắng gắt như cái lúc em hậm hực vì người thất hứa ấy.