Tag:

lời bố dạy con gái

  • Lời bố dạy con gái

    Màng trinh quan trọng, bố nghĩ vậy. Nhưng không đè nặng lên vai con. Yêu thật lòng thì khó giữ. Nếu có lỡ đánh mất...