Tag:

liveshow Taylor Swift.

  • Trải nghiệm tại Hong Kong

    Vượt qua hơn 1.000 người tham gia chương trình "Không ngừng vươn xa", ba thành viên Lê Bình Minh, Giang Thanh Tùng và Nguyễn Trần...