Tag:

liên tưởng tốt

  • Liên tưởng tốt

    An rất mê xem ti vi. Mẹ An bị viêm phổi, tắt tiếng. Có một người bạn của mẹ An đến hỏi thăm: "Mẹ cháu thế...