Tag:

lè lưỡi để khám bệnh

  • Lè lưỡi để khám bệnh

    Bác sĩ đã khám xong cho bệnh nhân, ông ấy yêu cầu bà ta ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn giấy và lè lưỡi ra,...