Tag:

Lê Đức Hoa

  • Nhật ký cho mẹ

    Đôi lúc con tức đến tận cùng, con tức vì sao số phận lại mang mẹ đi. Con giận vì mẹ đã hy sinh một...

  • Mẹ và quê hương

    Không xa lắm nhưng tôi gọi là quê hương. Đơn giản thôi vì mẹ tôi ở đó.

  • Viết cho mẹ

    Con chỉ ước thời gian quay trở lại, con sẽ là đứa con bất hiếu, sẽ không nghe lời mẹ, sẽ lặng lẽ làm nhưng...