Tag:

làm gì nếu có thai

  • Làm gì nếu có thai

    Sau khi giảng bài về sinh đẻ có kế hoạch, cán bộ hỏi một nữ sinh: "Nếu đi khám, phát hiện có thai thì việc...