Thứ hai, 19/12/2016, 00:06 (GMT+7)

Bạn có biết ai là biểu tượng nhan sắc năm bạn ra đời?

Hàng chân mày ngang đậm nét của biểu tượng nhan sắc năm 1980 - Brooke Shields là thứ 'vũ khí chết người' đối với cánh mày râu thời điểm đó.

Chọn năm sinh của bạn hoặc năm bạn quan tâm để biết biểu tượng nhan sắc năm đó là ai.

ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-1
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-2
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-3
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-4
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-5
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-6
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-7
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-8
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-9
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-10
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-11
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-12
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-13
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-14
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-15
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-16
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-17
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-18
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-19
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-20
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-21
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-22
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-23
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-24
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-25
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-26
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-27
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-28
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-29
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-30
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-31
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-32
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-33
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-34
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-35
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-36
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-37
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-38
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-39
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-40
ban-co-biet-ai-la-bieu-tuong-nhan-sac-nam-ban-ra-doi-41

Vienne (theo Byrdie)

Chia sẻ bài viết qua email

Gửi email cho tác giả