Tag:

lắc đều

  • Lắc đều

    Một cậu bé cứ đứng uốn éo, vặn vẹo người mãi. Thấy vậy, cậu bạn hỏi: "Cậu làm gì vậy?".